Informatie

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is onderverdeeld naar een aantal deelgebieden.

 

Per deelgebied is er informatie ten aanzien van:

  • het masterplan: wat zijn de beoogde mogelijkheden en uitstraling?
  • het bestemmingsplan: wat zijn de bouwvoorschriften (maatgevend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning);
  • de branchering: het LBSP kent per deelgebied branchering afspraken. De branchering heeft tot doel om de focus op life science & health te behouden;
  • het parkeren: een aantal deelgebieden kent gezamenlijke parkeervoorzieningen. Informatie over de parkeermogelijkheden is hier te vinden;
  • erfpacht: de gronden worden merendeels in erfpacht uitgegeven met het oog op een duurzame terreinontwikkeling. Informatie over de erfpacht is hier te vinden.