Bestemmingsplan

Per deelgebied is een bestemmingsplan van toepassing. Het bestemmingsplan kent steeds een toelichting, voorschriften en plankaart (verbeelding) die de regels aangeven voor bebouwing. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan.

 

Bekijk de bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl:

- Deelgebied Nieuw Rhijngeest-Zuid (bedrijven)

- Deelgebied Boerhaave

- Deelgebieden LBSP