Uitgifteproces

Het uitgifteproces van grond in erfpacht kent op hoofdlijnen de volgende stappen:

  1. Intakegesprek met de grondeigenaar (afhankelijk van het gebied de Universiteit Leiden of de Gemeente Leiden) waarbij de vraag van de klant en de mogelijkheden voor vestiging worden doorgenomen (mogelijke plot, uitgifte condities, bebouwingsmogelijkheden en vervolgstappen);
  2. Indien nodig vindt een toets plaats of vestiging van de organisatie past in de branchering van het park;
  3. Overleg met de stedenbouwkundig supervisor en het ontwerpteam van de klant, de supervisor geeft mogelijkheden aan, toetst aan het stedenbouwkundig masterplan en ondersteunt bij het ontwerpproces;
  4. Sluiten overeenkomst tot uitgifte in erfpacht, levering en betaling vindt doorgaans plaats bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning.