Uitgifteproces

Het uitgifteproces van grond in erfpacht kent op hoofdlijnen de volgende stappen:

  1. De beschikbaarheid van kavels wordt aangeven op deze website.  Groene kavels zijn beschikbaar en oranje kavels zijn al in optie uitgegeven. Minimaal bouwvolume per kavel en grondprijzen staan ook op deze webstite. Iedereen die aan de brancheringsvereisten voldoet kan in principe een kavel afnemen, waarbij diegene die zich het eerste meldt de eerste rechten heeft. 
  2. Er volgt een intakegesprek met de grondeigenaar (afhankelijk van het gebied de Universiteit Leiden of de Gemeente Leiden) waarbij de vraag van de klant en de mogelijkheden voor vestiging worden doorgenomen (mogelijke plot, uitgifte condities, bebouwingsmogelijkheden en vervolgstappen);
  3. In geval van twijfel vindt een toets plaats of vestiging van de organisatie past in de branchering van het park (zie ook de brancheringsovereenkomst op deze website);
  4. De uitgifte start daarna met een onderzoeksovereenkomst. De toekomstig erfpachter heeft dan de kavel gereserveerd en kan in overleg met de stedenbouwkundig supervisor en de grondeigenaar een bouwplan uitwerken; en 
  5. Nadat overeenstemming is bereikt over het bouwplan wordt overgegaan tot het sluiten van een erfpachtovereenkomst.

 

Bovenstaand uitgifteprijs kent twee uitzonderingen:

  1. Wanneer een partij zich meldt voor een bedrijfsverzamelgebouw wordt eerst nagegaan of er op dat moment in het LBSP behoefte is aan extra verhuurbare kantoor/labruimten. Uitgifte van grond aan een partij voor een bedrijfskantoorverzamelgebouw zal altijd openbaar gepubliceerd worden op deze website.
  2. Voor toegelaten instellingen volgens de Woningwet wordt een apart uitgifteproces gevolgd.