Bestemmingsplan

Per deelgebied is een bestemmingsplan van toepassing. Het bestemmingsplan kent steeds een toelichting, voorschriften en plankaart (verbeelding) die de regels aangeven voor bebouwing. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan.

 

Bekijk de bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl:

- Nieuw Rhijngeest-Zuid (bedrijven)

- Deelgebied Boerhaave

- Leiden Bio Science Park

- LBSP Gorlaeus