Terug naar kavels

Entree

Leiden

Bronnen

Gemeente Leiden / Universiteit Leiden.

 

Branchering

Het Entreegebied is het kloppend hart van het park. Hier komen studenten, werknemers en bezoekers elkaar tegen. De functiemix is daarop afgestemd met stedelijke functies als wonen, short stay, sport, kantoor, horeca en beperkt retail. Beoogd is het wonen in een campussetting met veel groen. Het plan voorziet in centrale parkeervoorzieningen in gebouwde bovengrondse garages. Het deelgebied is goed ontsloten met openbaar vervoer.

 

Zie voor meer informatie de pagina Branchering.

 

Bestemmingsplan en Masterplan

Voor het deelgebied Entree is een masterplan opgesteld en een bestemmingsplan vastgesteld.

 

De masterplannen geven inzicht in onder meer de voor het gebied beoogde beeldkwaliteit, dichtheden per locatie, bouwhoogtes en parkeernormen. Maatgevend zijn echter de in het bestemmingsplan aangegeven voorschriften. Voor het park is supervisie van toepassing.

 

Voor het deelgebied Entree geldt:

  • minimale floor space index is 3.0 (m² BVO / m² grond van de uit te geven plot)
  • bouwhoogte maximaal 40 m, met op de noord-oosthoek mogelijkheid tot extra hoogte

 

Meer informatie over het bestemmingsplan: klik hier.
Meer informatie over het masterplan: klik hier.

 

Uitgifte en erfpacht

Uitgifte vindt plaats in eigendom en in erfpacht door de Universiteit Leiden.

 

Zie voor meer informatie de pagina Erfpacht.

 

Grondprijs

Grondprijzen nog nader vast te stellen. Uitgifte vindt plaats middels een openbare gestructureerde tender.

 

De grondprijzen worden afgestemd in overleg met de Gemeente Leiden.

 

Parkeren

Alle functies voorzien in voldoende parkeerplaatsen overeenkomstig het gemeentelijk parkeerbeleid. Parkeren wordt voorzien in nieuw te bouwen centrale parkeervoorzieningen in de deelgebieden Kop van Leeuwenhoek en Van Steenis.

 

Parkeernormen conform de gemeentelijke parkeernormen (zie de website van de Gemeente Leiden).

 

Zie voor meer informatie de pagina Parkeren.