Terug naar kavels

Kop van Leeuwenhoek

Leiden

Bronnen

Gemeente Leiden / Universiteit Leiden.

 

Branchering

Het Leiden Bio Science Park kent een brancheringstoets voor vestiging om de focus op life science & health te behouden; voor het deelgebied Kop van Leeuwenhoek is de vereiste branchering bedrijven categorie 2 en 3 (life science & health bedrijven en gerelateerde kantoren).

 

Zie voor meer informatie de pagina Branchering.

 

Bestemmingsplan en Masterplan

Voor het deelgebied Kop van Leeuwenhoek is een masterplan opgesteld en een bestemmingsplan vastgesteld.

 

De masterplannen geven inzicht in onder meer de voor het gebied beoogde beeldkwaliteit, dichtheden per locatie, bouwhoogtes en parkeernormen. Maatgevend zijn echter de in het bestemmingsplan aangegeven voorschriften. Voor het park is supervisie van toepassing.

 

Voor het Kop van Leeuwenhoek geldt:

  • minimale oor space index is afhankelijk van de locatie in de range 1,7 tot 3,0
  • bouwhoogte maximaal 40 m

 

Meer informatie over het bestemmingsplan: klik hier.
Meer informatie over het masterplan: klik hier.

 

Uitgifte en erfpacht

Uitgifte vindt plaats op basis van erfpacht door de Universiteit Leiden.

 

Zie voor meer informatie de pagina Erfpacht.

 

Grondprijs

De grondprijzen bedragen (erfpachtcanon 50 jaar):

  • laboratoria / productie: € 437,- per m² BVO excl. BTW, prijspeil 1 januari 2023.
  • kantoor: € 496,- per m² BVO excl. BTW, prijspeil 1 januari 2023.

 

De grondprijzen worden afgestemd in overleg met de Gemeente Leiden.

 

Parkeren

Alle bedrijven/instellingen voorzien in voldoende parkeerplaatsen overeenkomstig het bestemmingsplan. Parkeernormen conform de gemeentelijke parkeernormen (zie de website van de Gemeente Leiden).

 

Zie voor meer informatie de pagina Parkeren.