Terug naar kavels

Nieuw Rhijngeest-Zuid Bedrijven

Bedrijven / kantoren - Oegstgeest

Bronnen

Gemeente Oegstgeest / Universiteit Leiden.

 

Branchering

Het Leiden Bio Science Park kent een brancheringstoets voor vestiging om de focus op life science & health te behouden; voor het deelgebied Nieuw-Rhijngeest Zuid is de vereiste branchering bedrijven 1, 2 en 3 (life science & health bedrijven en gerelateerde kantoren).

 

Zie voor meer informatie de pagina Branchering.

 

Bestemmingsplan en masterplan

Voor dit deelgebied is een bestemmingsplan en masterplan opgesteld.

 

De masterplannen geven inzicht in onder meer de voor het gebied beoogde beeldkwaliteit, dichtheden per locatie, bouwhoogtes en parkeernormen. Maatgevend zijn echter de in het bestemmingsplan aangegeven voorschriften. Voor het park is stedenbouwkundige supervisie van toepassing.

 

Voor het deelgebied Nieuw-Rhijngeest Zuid geldt:

  • minimale floor space index is 1,4 of 2,4 (m2 BVO / m2 grond van de uit te geven plot)
  • bouwhoogte maximaal 45 m

 

Meer informatie over het masterplan: klik hier.
Voor informatie over het bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid Bedrijven: klik hier.

 

Uitgifte en erfpacht

Uitgifte vindt plaats op basis van erfpacht door de Universiteit Leiden.

 

Zie voor meer informatie de pagina Erfpacht.

 

Grondprijs

De grondprijzen bedragen (erfpachtcanon 50 jaar):

  • laboratoria / productie: € 454,- per m2 BVO excl. BTW, prijspeil 1 januari 2024.
  • kantoor: € 515,- per m2 BVO excl. BTW, prijspeil 1 januari 2024.

 

Parkeren

Alle bedrijven/instellingen voorzien in voldoende parkeerplaatsen overeenkomstig het gemeentelijk parkeerbeleid.

 

Voor bedrijven gelden indicatief de volgende parkeernormen:

  • bedrijvencategorie 1: per 100 m2 BVO 1,0 parkeerplaats
  • bedrijvencategorie 2: per 100 m2 BVO 1,3 parkeerplaats
  • bedrijvencategorie 3: per 100 m2 BVO 1,7 parkeerplaats

 

Parkeernormen conform het vigerende bestemmingsplan.

 

Zie voor meer informatie de pagina Parkeren.