Terug naar kavels

Nieuw Rhijngeest-Zuid Wonen

Wonen - Oegstgeest

Bronnen

Gemeente Oegstgeest / Universiteit Leiden.

 

Branchering

In deelgebied Nieuw-Rhijngeest-Zuid zijn twee woningbouwlocaties voorzien: de strook ten noorden van de Wassenaarseweg en de strook langs de Rijn aan de westkant van het gebied.

 

Bestemmingsplan en Masterplan

Voor dit deelgebied is een nieuw masterplan in voorbereiding.

 

De masterplannen geven inzicht in onder meer de voor het gebied beoogde beeldkwaliteit, dichtheden per locatie, bouwhoogtes en parkeernormen. Maatgevend zijn echter de in het bestemmingsplan aangegeven voorschriften. Voor het park is stedenbouwkundige supervisie van toepassing.

 

Voor het deelgebied is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding.

 

Meer informatie over het vigerend bestemmingsplan: klik hier.
Meer informatie over het masterplan uit 2015: klik hier.

 

Uitgifte en erfpacht

Uitgifte t.b.v. woningen vindt plaats in eigendom of in erfpacht door de Universiteit Leiden.

 

Zie voor meer informatie de pagina Erfpacht.

 

Grondprijs

De grondprijzen worden nader bepaald.

 

Parkeren

Parkeernormen conform de gemeentelijke parkeernormen.