Terug naar kavels

Sylvius

LEIDEN

Bronnen

Gemeente Leiden / Universiteit Leiden.

 

Branchering

Het Leiden Bio Science Park kent een brancheringstoets voor vestiging om de focus op life science te behouden; voor het deelgebied Sylvius is de vereiste branchering bedrijven categorie 1 (life science & health bedrijven).

Zie voor meer informatie de pagina Branchering.

 

Bestemmingsplan en Masterplan

Sylvius biedt in het gebied bij uitstek plaats aan de beeldbepalende bedrijvigheid voor life science. Het gaat hierbij om bedrijven uit de categorie I. Voor het deelgebied Sylvius is een masterplan opgesteld en een bestemmingsplan vastgesteld.

 

De masterplannen geven inzicht in onder meer de voor het gebied beoogde beeldkwaliteit, dichtheden per locatie, bouwhoogtes en parkeernormen. Maatgevend zijn echter de in het bestemmingsplan aangegeven voorschriften. Voor het gebied is stedenbouwkundige supervisie van toepassing.

 

Voor het deelgebied Sylvius geldt:

  • minimale floor space index is 1,95 (m² BVO / m² grond van de uit te geven kavel)
  • bouwhoogte maximaal 40 m
     

Voor informatie over het bestemmingsplan: klik hier.
Meer informatie over het masterplan: klik hier.

 

Uitgifte en erfpacht

Uitgifte vindt plaats op basis van erfpacht door de Universiteit Leiden.

 

Zie voor meer informatie de pagina Erfpacht.

 

Grondprijs

De grondprijzen bedragen (erfpachtcanon 50 jaar):

  • laboratoria / productie: € 437,- per m² BVO excl. BTW prijspeil 1 januari 2023.
  • kantoor: € 496,- per m² BVO excl. BTW prijspeil 1 januari 2023.

 

De grondprijzen worden afgestemd in overleg met de Gemeente Leiden.

 

Parkeren

Alle bedrijven/instellingen zullen moeten voorzien in voldoende parkeerplaatsen overeenkomstig het bestemmingsplan. Parkeernormen conform de gemeentelijke parkeernormen (zie de website van de Gemeente Leiden).


Zie voor meer informatie de pagina Parkeren.