Terug naar kavels

Van Steenis

Leiden

Bronnen

Gemeente Leiden / Universiteit Leiden.

 

Branchering

Het deelgebied Van Steenis sluit aan bij het Entreegebied. Het Entreegebied is het kloppend hart van het park. Hier komen studenten, werknemers en bezoekers elkaar tegen. De functiemix is daarop afgestemd met stedelijke functies als wonen, short stay, sport, kantoor, horeca en beperkt retail. Beoogd is het wonen in een campussetting met veel groen. Het plan voorziet in centrale parkeervoorzieningen in gebouwde bovengrondse garages. Het deelgebied is goed ontsloten met openbaar vervoer.

 

Meer informatie over branchering: klik hier.

 

Bestemmingsplan en Masterplan

Voor het deelgebied Van Steenis is een masterplan opgesteld; het vigerende bestemmingsplan moet nog aangepast worden naar de nieuwe stedenbouwkundige situatie.

 

De masterplannen geven inzicht in onder meer de voor het gebied beoogde beeldkwaliteit, dichtheden per locatie, bouwhoogtes en parkeernormen. Maatgevend zijn echter de in het bestemmingsplan aangegeven voorschriften. Voor het park is supervisie van toepassing.

 

Voor het deelgebied Van Steenis geldt een bouwhoogte van maximaal 40 meter.

 

Meer informatie over het bestemmingsplan: klik hier.
Meer informatie over het masterplan: klik hier.

 

Uitgifte

Uitgifte vindt plaats op basis van koop door de Gemeente Leiden.

 

Grondprijs

De grondprijzen worden nader bepaald.

 

Parkeren

Alle bedrijven/instellingen voorzien in voldoende parkeerplaatsen overeenkomstig het bestemmingsplan. Parkeernormen conform de gemeentelijke parkeernormen (zie de website van de Gemeente Leiden).

 

Meer informatie over parkeren: klik hier.