Bestemmingsplan LBSP-Gorlaeus

Na ruim 3 jaar planvorming is op 19 december 2017 het bestemmingsplan LBSP-Gorlaeus vastgesteld.
Al 15 jaar wordt aan de planologische uitbreiding van het Bio Science Park gewerkt. Dit bestemmingsplan is het sluitstuk daarvan.
Deze planologische uitbreiding begon met een regionaal masterplan Knoop Leiden West in 2005 en een lokaal masterplan voor Leiden en Oegstgeest in 2009. Door het vervallen van de RijnGouwe tramlijn en aanleg en oplevering van de Ontsluiting Bio Science Park moest het Leidse masterplan voor een groot deel worden aangepast.
Dit nieuwe masterplan werd in februari 2017 door de gemeente Leiden vastgesteld.