Biodiversiteit in het LBSP

Tezamen met de gemeente Leiden wordt gewerkt aan een adviesrapport over de verbetering van de biodiversiteit in het LBSP. Doel is om de biodiversiteit te verbeteren en het verlies door gebiedstransformatie te beperken. Het gaat dan om verbinden van groenstructuren, verbeteren van de waterkwaliteit en mogelijkheden voor natuur-inclusief bouwen. Maar hoe verhouden deze ambities zich tot de bedrijvigheid in het Bio Science Park met laboratoria en cleanrooms? En hoe wordt voldoende draagvlak bereikt voor uitvoering van de voorstellen?
Deze thema's zijn door de kern- en werkgroepen Biodiversiteit afgelopen maanden onderzocht. HIerin wordt heel intensief samengewerkt tussen natuurliefhebbers, ondernemers, de Universiteit Leiden, Naturalis en ambtenaren van de gemeente Leiden.
Biodiversiteit is grensoverschrijdend en kansen liggen er voor zowel private als publieke gronden.
Het adviesrapport over de biodiversiteit zal halverwege 2018 gereed zijn.