Nieuwe celtherapiefaciliteit in Leiden Bio Science Park

In het Oegstgeester deel van het Leiden Bio Science Park komt een nieuwe celtherapiefaciliteit van het Amerikaanse Bristol Myers Squibb. Dit biofarmaceutische bedrijf gaat hier de CAR-T-celtherapie produceren en ontwikkelen voor onder meer patiënten met bloedkanker (leukemie).
Het Amerikaanse Bristol Myers Squibb (BMS) en de Universiteit Leiden – de grondeigenaar – tekenden op 16 april 2021 een erfpachtovereenkomst voor de locatie aan de Willem Einthovenweg waar de nieuwe faciliteit gebouwd zal worden. Het bedrijf levert de Leidse regio behalve kennisontwikkeling en geneesmiddelen naar verwachting ook 500 nieuwe banen op.
Zie voor meer informatie de website Universiteit Leiden.