Publicatie voorgenomen gronduitgifte aan de Gemeente Leiden

Datum: 22 april 2024

 

De Universiteit Leiden is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met de gemeente Leiden ten aanzien van het perceel gelegen aan de Endegeesterstraatweg, kadastraal bekend als gemeente Oegstgeest, sectie B, nummer 3714 (gedeeltelijk) ten behoeve van verkoop en levering van het hoofdrioolgemaal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De gehele publicatie leest u hier