Publicatie voorgenomen uitgifte in erfpacht met Dura Vermeer

Datum: 27 september 2022

 

De Universiteit Leiden is voornemens om een overeenkomst te sluiten met Dura Vermeer voor de uitgifte in erfpacht van het perceel gelegen aan de Willem Einthovenstraat te Oegstgeest, kadastraal bekend als gemeente Oegstgeest, sectie E, nummer 3463 ten behoeve van de realisatie van een hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw voor Life Science laboratoria en kantoren (‘Gebouw Nexus’).

 

De gehele publicatie kunt u hier lezen.