Publicatie voorgenomen uitgifte in erfpacht met Kadans Science Partner

Datum: 12 oktober 2023

De Universiteit Leiden is voornemens om een overeenkomst te sluiten met Kadans Science Partner voor de uitgifte in erfpacht van het perceel gelegen aan de Sylviusweg, kadastraal bekend als gemeente Leiden, sectie ***, nummer 4688 ten behoeve van de realisatie van een hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw voor Life Science laboratoria en kantoren.

 

De gehele publicatie kunt u hier lezen.