Publicatie voorgenomen uitgifte in erfpacht met Lingotto

Datum: 15 februari 2023 

De Universiteit Leiden is voornemens om een overeenkomst te sluiten met Lingotto voor de uitgifte in erfpacht van het perceel gelegen aan de Einsteinweg, kadastraal bekend als gemeente Leiden, sectie X, nummer 4674 ten behoeve van de realisatie van woningbouw (‘Plot 8 Entreegebied’).

 

De gehele publicatie kunt u hier lezen.