Publicatie voorgenomen uitgifte perceel grond in erfpacht aan Leiden BioScience Park Real Estate B.V.

Datum: 13 juni 2024

 

De Universiteit Leiden is voornemens om een overeenkomst te sluiten met Leiden BioScience Park Real Estate B.V. voor de uitgifte in erfpacht van het perceel gelegen aan de Limes te Oegstgeest, kadastraal bekend als gemeente Oegstgeest, sectie E, nummer 3559 (‘nader te splitsen Kavel 5 op de website www.lbspvastgoed.nl en op de afbeelding onderaan dit artikel’) ten behoeve van de realisatie van een hoogwaardig gebouw met laboratoria en kantoren (‘Gebouw Eurofins’). Leiden BioScience Park Real Estate B.V. is een werkmaatschappij van Eurofins en realiseert de nieuwbouw voor eigen gebruik van Eurofins.

 

De gehele publicatie leest u hier.