Publicatie voorgenomen uitgifte perceel grond in erfpacht aan Stichting DUWO

Datum: 25 mei 2023

 

De Universiteit Leiden is voornemens om een overeenkomst te sluiten met Stichting DUWO voor de uitgifte in erfpacht van het perceel gelegen aan De Limes, kadastraal bekend gemeente Oegstgeest, sectie E, nummer 3463, ten behoeve van de realisatie van ca. 300 studentenwoningen.

 

De gehele publicatie kunt u hier lezen.