Reconstructie Openbare Ruimte

Begin 2017 is het projectplan voor de reconstructie van de openbare ruimte in het Bio Science Park vastgesteld. Dit is de start om uiteindelijk te komen tot een duurzaam en breedgedragen ontwerp. De gemeente Leiden heeft in december 2017 het Participatieplan vastgesteld. In de loop van 2018 zal het participatieproces worden opgestart. Stakeholders worden de komende jaren betrokken bij het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering.