Schilperoortpark

De Universiteit Leiden realiseert in het Boerhaavegebied een nieuw park: het Schilperoortpark. Na realisatie wordt het gebied inclusief het park overgedragen aan de gemeente Leiden.

Het project “Schilperoortpark” bestaat uit twee delen:

  • Het verbeteren van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur op het huidige Boerhaaveterrein.
  • Het aanleggen van een parkomgeving op de huidige parkeerplaats/bouwplaats tussen de gebouwen Pathologie, Anatomie, Clusius en de Hogeschool Leiden.

Het park wordt onderdeel van de openbare ruimte en is bestemd voor alle bewoners en medewerkers uit de omgeving.

Zomer 2017 is gestart met de aanbesteding, vervolgens kan gestart worden met de aanleg. De doorlooptijd van de uitvoering is 9-12 maanden.