Tender Entreegebied

De Universiteit Leiden is gestart met de openbare verkooptender voor de gebiedsontwikkeling van het Entreegebied op het Leiden Bio Science Park. De universiteit biedt creatieve en op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling gerichte ontwikkelaars en (ontwikkelende) beleggers de kans om met een aansprekende, haalbare en toekomstbestendige invulling te komen voor deze unieke locatie. De campus van het  Leiden Bio Science Park moet een levendige omgeving en het kloppend hart van het gebied worden dankzij de toevoeging van honderden woningen en stedelijke voorzieningen.

De inschrijftermijn voor de tender Entree is inmiddels gesloten.

 

Ambities Entreegebied

Bij de toekomstige ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park vormen levendigheid en functiemenging een belangrijk uitgangspunt. De Universiteit en de gemeente Leiden hebben de gezamenlijke ambitie om meer stedelijke voorzieningen en woningen aan het park toe te voegen. Vanwege de centrale ligging in het Bio Science Park is het Entreegebied daar bij uitstek geschikt voor. Het Entreegebied moet dan ook hét kloppend hart van het park worden, waar studenten, onderzoekers, werknemers en bezoekers elkaar ontmoeten en kunnen verblijven. In het Entreegebied kan een nieuwbouwvolume van in totaal maximaal 53.750 m2 bvo gerealiseerd worden.

 

Bij de ontwikkeling van het Entreegebied streeft de Universiteit Leiden naar een functiemix die zorgt voor levendigheid en die zich in eerste instantie richt op wonen en stedelijke voorzieningen:

  • Wonen / shortstay:
    • Circa 300 tot 600 eenheden voor (internationale) studenten
    • Circa 100 tot 150 gemeubileerde eenheden voor international staff
    • Vrijesector-huurwoningen
  • Stedelijke voorzieningen (maximaal 3.100 m2  bvo): horeca, dienstverlening en detailhandel.

 

Dit is vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan Gorlaeus dat momenteel in procedure is en naar verwachting begin 2018 definitief wordt vastgesteld. Dit geeft marktpartijen de kans om na gunning relatief snel te starten met bouwen.

 

Gezocht: creativiteit en slagvaardigheid
De opgave is complex en vraagt om een creatieve aanpak met visie en daadkracht. De Universiteit Leiden zoekt voor de gebiedsontwikkeling van het Entreegebied dan ook een slagvaardige marktpartij of een consortium van partijen die zowel de ontwikkeling, de realisatie, het eigendom als de exploitatie van het vastgoed in het Entreegebied kan zekerstellen. Een samenwerkingspartner die de locatie afneemt en zorgt voor een levendige en toekomstbestendige invulling van het Entreegebied met toegevoegde waarde voor het Leiden Bio Science Park.

 

Meer weten over dit bericht en/of het Entreegebied van het Leiden Bio Science Park?

De contactpersoon vanuit de Universiteit Leiden/Vastgoed is Joek Kruiderink:
Tel.: +31 (0)6 50 83 94 38
E-mail: j.kruiderink@vastgoed.leidenuniv.nl