Verbeteren openbare ruimte Bio Science Park

Hartlijn als middelpunt

Het doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit van het park, wat het grootste innovatiedistrict op het gebied van Life Sciences & Health in Nederland is. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van de bereikbaarheid voor met name de fietser en voetganger, met de ‘Hartlijn’ als middelpunt.

 

De Hartlijn is het fiets- en voetpad dat alle centrale plekken in het LBSP met elkaar verbindt. Het verkeer op de Hartlijn krijgt in de nieuwe situatie voorrang op het andere verkeer. Uiteindelijk krijgt de Hartlijn een uniek uiterlijk door het gebruik van kleur en een strook met medicinale beplanting. Binnen het project is ook veel aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Tevens komen er aantrekkelijke verblijfsplekken aan de Hartlijn, te denken valt aan bijvoorbeeld bankjes waar geluncht kan worden.

 

Informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden is terug te vinden in projectenapp van aannemer BAM. Download gratis de app ‘BAM infra projecten’ voor actuele informatie, planning en omleidingsroutes.