Faciliteiten

Bijzonder van Leiden Bio Science Park is de mix van bedrijvigheid, onderwijs en onderzoek binnen de Life Science & Health sector bij elkaar op één park. Tussen onderzoek, onderwijs en ondernemers vindt een intensieve uitwisseling van kennis plaats. De functies trekken grote aantallen creatieve en hoogopgeleide mensen aan.

Er is een uitgebreid cluster van serviceverlenende bedrijven in de medicijnontwikkeling op het park aanwezig. Daarnaast zijn er op Leiden Bio Science Park bedrijfsverzamelgebouwen voor starters en doorgroeiende bedrijven en gezamenlijke onderzoeksfaciliteiten.

 

Het park beschikt over uitgebreide voorzieningen zoals uitmuntende onderzoeksfaciliteiten, een ontmoetingsplek (grand café De Stal), tentamen- en sportcentrum, sportvelden, studentenkamers, hotels en vergaderruimten. Bij het centrale Campusplein worden honderden woningen en stedelijke voorzieningen aan het park toegevoegd. Ook zijn er in het park twee musea gevestigd: Corpus Experience, over het menselijk lichaam en Naturalis Biodiversity Center, centrum voor biodiversiteit. Samen zijn zij goed voor zo’n 500.000 bezoekers per jaar.