Hollandse Campus

Een belangrijke ruimtelijke ambitie is de upgrading van de kwaliteit van het gebied als Hollandse Campus. In 2009 is voor het bestaande Bio Science Park uit 1988 en nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld waarin gezocht is naar meer samenhang en meer aandacht voor de openbare ruimte. Grijs werd ingewisseld voor meer groen en meer rood.

Het bedrijvengebied wordt een campus! Het LBSP wordt een gemengd stedelijk gebied met een afwisseling van onderwijs, onderzoek, publieksfuncties en wonen met het landschap als drager. Samenhang binnen het park en verbindingen met de omgeving van het park zijn belangrijke ruimtelijke thema’s. Het LBSP is groot en langgerekt, waardoor een natuurlijk middelpunt ontbreekt en de aanvoerlijnen relatief lang zijn.

De omvorming van een bedrijventerrein naar een campus vraagt om investeringen in een aantrekkelijk verblijfsklimaat met menging van functies en ruimte voor ontmoeting. Dit gebeurt volgens het concept ‘de Hollandse Campus’. Een krachtig groen ontwerp in combinatie met heldere gebouwvormen. De gebouwen staan in het groen en worden zij aan zij opgelijnd. Als in een Hollandse stad wordt zo de openbare ruimte door gebouwen begrensd. Een smalle strook privé domein voor elk gebouw wordt ingericht met gras. Samen dragen de bedrijven zo bij aan een groene en uniforme uitstraling. Parkeren gebeurt uit het zicht, achter of onder de gebouwen, vaak in de vorm van een efficiënte collectieve voorziening.

Er is gekozen voor meerdere centrale plekken binnen het gebied, met elk een eigen profiel en gebruik. Deze centrale plekken in het LBSP worden aan elkaar geregen door de zogenaamde Hartlijn; een brede groene route door het park met ruim baan voor voetgangers en fietsers.