Duurzaamheid

Al sinds de eerste plannen is veel aandacht voor people, planet en profit op het Leiden Bio Science Park. Daarmee is duurzaamheid geïntegreerd in de gebiedsontwikkeling. De ambitie is om dat te verstevigen. Overkoepelende duurzaamheidsambitie van de samenwerkende partners (universiteit en gemeente) is het behalen van BREEAM-NL Gebiedscertificering. BREEAM is een internationaal duurzaamheidslabel dat goed past bij het gebiedsprofiel van het Bio Science Park. Een aantal organisaties op het LBSP is al bekend met BREEAM. Zij zijn al op gebouwniveau gecertificeerd.

 

Synergie

Het Leiden Bio Science Park kent een sterk economisch gebiedsprofiel gericht op life sciences & health waarin toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemingen nauw samenwerken. In het park is ruimte voor uitbreiding van bedrijven én van voorzieningen en functies die bijdragen aan meer cohesie en levendigheid. Niet alleen het gemengde programma, maar ook de inrichting van de openbare ruimte met water en groen lokt ontmoeting en verblijf uit, waardoor meer synergie ontstaat.

 

Bronnen: energie en materiaal

Het doel is om zo energiezuinig mogelijk te werk gaan in het Leiden Bio Science Park, zowel in de openbare ruimte als bij de bebouwing. Denk aan de opslag van warmte en koude, opwekking van duurzame energie en het beperken van het verhard oppervlak in de openbare ruimte.

 

Ruimtelijke ontwikkeling

De ligging en inrichting van het LBSP is duurzaam: het sluit goed aan op het openbaar vervoernetwerk (trein en hov-bus). De ambitie is om (verkeersveilige) fiets- en voetgangersroutes uit te breiden en sterk te verbeteren. Parkeren vindt zoveel mogelijk plaats in gebouwde voorzieningen. De loopafstanden tussen parkeren en bestemming zorgen voor levendigheid en ontmoeting in de openbare ruimte. Bestaande kwaliteiten en groen- en ecologiestructuren blijven zoveel mogelijk behouden. Het landschap is nadrukkelijk de beelddrager dat als één geheel wordt beleefd. Groen en water zijn altijd zichtbaar, vanuit de routes én de gebouwen. Ze zorgen voor verbetering van het microklimaat en dragen bij aan een prettige beleving van het gebied, net als de goede beeldkwaliteit en openbare ruimte.

De huidige  gebouwen hebben al een overwegend duurzaam karakter. Ook voor het nieuwe vastgoed is het nadrukkelijk de bedoeling duurzame gebouwen te realiseren.